CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Một số chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9-2021

Ngày đăng 06/09/2021 | 14:16  | Lượt xem: 11
Một số chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9 tới như quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, thêm quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, bổ sung các quy định liên quan đến hỗ...

QĐ công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực LĐTBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 06/08/2021 | 08:35  | Lượt xem: 51
QĐ công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực LĐTBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố xem chi tiết tại đây

KH triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Ngày đăng 06/08/2021 | 08:23  | Lượt xem: 27
KH triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. xem chi tiết tại đây

QĐ thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động thương binh và Xã hội

Ngày đăng 19/07/2021 | 02:29  | Lượt xem: 46
QĐ thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động thương binh và Xã hội xem chi tiết tại đây

TB giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương Hà Nội

Ngày đăng 18/05/2021 | 01:26  | Lượt xem: 82
TB giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm trong sản xuất; sản xuất rượu công nghiệp, hóa chất; khí dầu mỏ hóa lỏng; vật liệu nổ công nghiệp; nguyên liệu thuốc lá...

Hướng dẫn tuyên truyền Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021.

Ngày đăng 16/03/2021 | 08:57  | Lượt xem: 125
Hướng dẫn tuyên truyền Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021. xem chi tiết tại đây

NHỮNG CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2021

Ngày đăng 10/03/2021 | 09:41  | Lượt xem: 93
 

Thông báo quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đã hết hiệu lục toàn bộ hoặc một phần năm 2020

Ngày đăng 05/03/2021 | 08:51  | Lượt xem: 222
 Thông báo quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đã hết hiệu lục toàn bộ hoặc một phần năm 2020 xem chi tiết tại đây

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/02/2021 | 03:16  | Lượt xem: 355
Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hai Bà Trưng /documents/1454082/2322260/C%C3%B4ng+kahi+KH+SD+%C4%91%E1%BA%A5t+2021.pdf/ee79ab07-b7ad-4ff7-a708-e8d097a0506a

NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Ngày đăng 22/02/2021 | 10:11  | Lượt xem: 258
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và...

CUỘC THI "TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 22/07/2019 | 01:00  | Lượt xem: 770
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 26/03/2019 | 01:30  | Lượt xem: 739
Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Quận Hai Bà Trưng

Phường Bạch Mai tổ chức nói chuyện chuyên đề về trợ giúp phát luật cho cộng đồng

Ngày đăng 12/06/2018 | 01:30  | Lượt xem: 428
Ngày 8/6/2018, tại Trụ sở UBND phường Bạch Mai, Hội Khuyến học và Hội LHPN phường phối hợp tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề trợ giúp pháp lý về Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế và Quyền thừa kế...