CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà khu chung cư cho thuê, nhà trọ trên địa bàn quận

Ngày đăng 27/05/2021 | 14:27  | Lượt xem: 21
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà/ khu chung cư cho thuê, nhà trọ trên địa bàn quận xem chi tiết tại đây

BC tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 đến hết tháng 5, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 của quận Hai Bà Trưng.

Ngày đăng 27/05/2021 | 02:23  | Lượt xem: 29
BC tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 đến hết tháng 5, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 của...

TB Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 23/04/2021 | 10:03  | Lượt xem: 45
TB Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng xem chi tiết tại đây

Quyết định công nhận quy ước tổ dân phố phường Bạch Mai

Ngày đăng 23/04/2021 | 09:39  | Lượt xem: 89
Quyết định công nhận quy ước tổ dân phố phường Bạch Mai xem chi tiết tại đây

Tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân".

Ngày đăng 23/04/2021 | 09:20  | Lượt xem: 52
 Tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" xem chi tiết tại đây

Kế hoạch tổ chức trang trí,tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày Quốc tế lao động 1/5; Ngày Chiến Thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Ngày sinh Chủ tịch HCM

Ngày đăng 23/04/2021 | 09:18  | Lượt xem: 41
Kế hoạch tổ chức trang trí,tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm ngày Quốc tế lao động 1/5; 67 năm Ngày Chiến Thắng lịch sử Điện Biên...

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngày đăng 23/04/2021 | 09:15  | Lượt xem: 35
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính xem chi tiết tại đây

Tháo dỡ bảng quảng cáo, băng rôn vi phạm và nội dung tuyên truyền không còn phù hợp

Ngày đăng 23/04/2021 | 09:14  | Lượt xem: 38
Tháo dỡ bảng quảng cáo, băng rôn vi phạm và nội dung tuyên truyền không còn phù hợp xem chi tiết tại đây

KH tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn quạn Hai Bà Trưng.

Ngày đăng 23/04/2021 | 09:12  | Lượt xem: 25
KH tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn quạn Hai Bà Trưng. xem chi tiết tại đây

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021

Ngày đăng 23/04/2021 | 09:02  | Lượt xem: 24
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 xem chi tiết tại đây

Tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp"

Ngày đăng 25/03/2021 | 02:41  | Lượt xem: 29
Tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp" xem chi tiết tại đây

Kế hoạch điều dưỡng, phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 25/03/2021 | 02:38  | Lượt xem: 29
Kế hoạch điều dưỡng, phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021 xem chi tiết tại đây

Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn trường học

Ngày đăng 25/03/2021 | 02:36  | Lượt xem: 24
Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn trường học xem chi tiết tại đây

Vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 25/03/2021 | 02:34  | Lượt xem: 28
Vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 Xem chi tiết tại đây

Triển khai thực hiện tuyên truyền Bảo hiểm xã hội đến năm 2025

Ngày đăng 16/03/2021 | 09:16  | Lượt xem: 41
Triển khai thực hiện tuyên truyền Bảo hiểm xã hội đến năm 2025 xem chi tiết tại đây
Hiển thị 1 - 15 trong 29 kết quả.