CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 133/UBND-TN&MT về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020 và tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 13/02/2020 | 10:58  | Lượt xem: 365