CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KẾ HOẠCH SỐ 34/KH-UBND NGÀY 16/02/2022 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NĂM 2022
Ngày đăng 18/02/2022 | 09:28  | Lượt xem: 209

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận năm 2022.

Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận năm 2022.

(Chi tiết tại đây)

UBND quận Hai Bà Trưng