CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

QĐ công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực LĐTBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 06/08/2021 | 08:35  | Lượt xem: 290

QĐ công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực LĐTBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố

xem chi tiết tại đây