CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

TB Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND quận, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy và các Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy trong chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
Ngày đăng 06/08/2021 | 08:29  | Lượt xem: 243

TB Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND quận, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy và các Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy trong chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn

xem chi tiết tại đây