CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Ngày đăng 24/05/2022 | 11:15  | Lượt xem: 573

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kỷ niệm 95 năm ngày Bác viết tác phẩm “Đường Kách Mệnh” và 75 năm Bác viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, ngày 22/5/2022 Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An do đồng chí Tạ Anh Tuấn-Bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn cùng 40 cán bộ cơ sở đại diện cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tham dự.

          Tại Lễ báo công, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ tấm lòng thành kính biết ơn vô hạn, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhà hoạt động lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

          Cũng tại lễ báo công, thay mặt Đảng ủy chính quyền và nhân dân phường Bạch Mai, đồng chí Tạ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy đã báo cáo trước anh linh của Bác các thành tích đã đạt được trong năm qua. Tuy rằng khó khăn của dịch Covid-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ và nhân dân phường đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua nhiều thách thức đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế -  văn hóa - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng. Công tác tuyên giáo được đổi mới đa dạng, hoạt động kiểm tra đảng thiết thực hơn, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng về công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, phát huy vai trò người đứng đầu; công tác điều hành và tổ chứ thực hiện của UBND đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy hiệu quả mô hình “Chính quyền đô thị”, các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được các cấp đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,...

        Thay mặt đoàn đại biểu đồng chí Tạ Anh Tuấn – Bí thư Đang ủy phường xin hứa trước anh linh của Bác: xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; toàn thể cán bộ, đảng viên kiên trì, quyết tâm thực hiện theo Di chúc của Người; không ngừng học tập, trau dồi thấm nhuần tư tưởng của Bác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là đoàn kết trong Đảng; đồng thời, ra sức học tập và rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.