CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

BTT: Sắp xếp các đơn vị hành cấp phường trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 26/02/2020 | 11:06  | Lượt xem: 297

Sắp xếp các đơn vị hành cấp phường trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng,

Chủ trương lớn - Quyết tâm cao

Quận Hai Bà Trưng nằm ở phía Đông Nam nội thành Hà Nội, là địa bàn có vinh dự được mang tên hai vị Nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc: Hai Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị. Quận Hai Bà Trưng với diện tích tự nhiên: 1,008,9 ha, dân số 298.523 người (tính đến 2019), bao gồm 20 phường: Nguyễn Du, Lê Đại Hành, Bùi Thị Xuân, Phố Huế, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ, Đồng Nhân, Đống Mác, Bạch Đằng, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Cầu Dền, Bách Khoa, Quỳnh Lôi, Bạch Mai, Quỳnh Mai, Vĩnh Tuy, Minh Khai, Trương Định, Đồng Tâm.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của UB thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND Thành phố về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2019 - 2021.

Ngày 07/10/2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành kế hoạch số 201/KH-UBND về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong giai đoạn 2019 - 2021 và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/02/2020 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của UB thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, Quận Hai Bà Trưng sẽ sắp xếp 20 phường tinh gọn còn 18 phường, hợp nhất phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngô Thì Nhậm (từ số nhà 52 đến số nhà 214 phố Huế) thống nhất tên gọi là Phường Nguyễn Du; Hợp nhất phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm (không tính từ số nhà 52 đến số nhà 214 phố Huế) với phường Phạm Đình Hổ thống nhất tên gọi là phường Phạm Đình Hổ.

* Mục đích và yêu cầu của kế hoạch số 201/KH-UBND về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong giai đoạn 2019 - 2021 đã nêu rõ:

- Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính, đúng với tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của UB Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ; phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế-xã hội của quận, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường phải đảm bảo chặt chẽ, có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp phường. Phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội; không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chịu trách nhiệm về quyết định của mình; coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền; kiên trì vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

- Trong quá trình thực hiện phải đồng thời giải quyết chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp bảo đảm đúng số lượng quy định.

* Nội dung công việc cần hoàn thành đến ngày 01/3/2020 bao gồm:

1. Phổ biến, triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thông tin nội dung Nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch triển khai thực hiện trên hệ thống thông tin cơ sở và Cổng thông tin điện tử của Quận để các tổ chức, công dân biết và thực hiện.

2. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy:

- Sắp xếp tổ chức bộ máy: Bố trí các chức danh, sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị hành chính mới theo quy định; chuẩn bị trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để các tổ chức trong hệ thống chính trị của các đơn vị hành chính mới làm việc.

- Sắp xếp đội ngũ công chức và người hoạt động không chuyên trách phường sau khi hợp nhất đơn vị hành chính: bố trí vào các chức danh công chức phường của đơn vị hành chính mới; điều động, bố trí vào vị trí công chức các phường khác trong quận; tiếp nhận vào các vị trí công chức hành chính, viên chức đơn vị sự nghiệp cấp quận nếu đủ các điều kiện theo quy định; Giải quyết chế độ chính sách và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

3. Thống kê, kiểm kê; tiến hành bàn giao, tiếp nhận; tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ra mắt các cơ quan, tổ chức của các đơn vị hành chính mới.

4. Chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân: Các cơ quan chức năng và UBND các phường có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại có liên quan do thay đổi địa giới đơn vị hành chính; công khai trên cổng thông tin điện tử, trụ sở UBND quận, phường, thông báo đến các tổ dân phố và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện chuyển đổi giấy tờ; không thu các loại lệ phí khi thực hiện chuyển đổi; trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

Chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố   Hà Nội trong giai đoạn 2019 - 2021 nói chung và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong giai đoạn 2019 - 2021 nói riêng là cột mốc quan trọng góp phần tạo sự ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Với khí thế và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quận Hai Bà Trưng tích cực hưởng ứng, ủng hộ chủ trương trong công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn quận, phát huy tinh thần đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua lao động, học tập, sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020.

                                                                                                                       Phòng Văn hóa và Thông tin