CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

niêm yết công khai Hồ sơ Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng 25/07/2022 | 16:42  | Lượt xem: 76

Thực hiện công văn số 1067/UBND-QLĐT ngày 21/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư cho Nhiệm vụ tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

UBND phường Bạch Mai tổ chức niêm yết công khai Hồ sơ Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – UBND phường Bạch Mai để tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

Thời gian niêm yết: 30 ngày kể từ ngày 21/7/2022.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quan tâm và đóng góp ý kiến cho Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phiếu ý kiến góp ý: chi tiết tại đây