HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

“Ngày hội non sông” tại phường Bạch Mai

Publish date 27/05/2021 | 15:29  | Lượt xem: 63
Ngày 23/5/2021, gần 70 triệu cử tri cả nước, trong đó có khoảng hơn 10 nghìn cử tri phường Bạch Mai đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Lời kêu gọi bầu cử của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn

Publish date 22/05/2021 | 03:19  | Lượt xem: 44
Kính thưa cử tri và Nhân dân Thủ đô! Cách đây hơn 75 năm - ngày 6-1-1946 là ngày Tổng tuyển cử đầu tiên để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước đó một ngày, Chủ tịch Hồ...

Công tác đảm bảo phòng chống dịch tại các khu vực bầu cử

Publish date 22/05/2021 | 02:59  | Lượt xem: 104
      Những ngày này, trên các tuyến phố đều rộn lên không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mọi điều kiện cơ sở...

Bạch Mai sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Publish date 22/05/2021 | 10:17  | Lượt xem: 111
Dù được tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...

6 BƯỚC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Publish date 19/05/2021 | 01:16  | Lượt xem: 40
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ 7-19h chủ nhật, ngày 23-5-2021.

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Publish date 18/05/2021 | 01:52  | Lượt xem: 36
Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17-11-2020 quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ...

VẬN ĐỘNG BẦU CỬ VÀ CÁC HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Publish date 18/05/2021 | 01:50  | Lượt xem: 25
Vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực...

NHỮNG NGƯỜI NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ CỬ TRI?

Publish date 18/05/2021 | 01:47  | Lượt xem: 27
Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (23-5-2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều...

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ BẦU CỬ

Publish date 18/05/2021 | 01:46  | Lượt xem: 22
Trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây.  

NHỮNG TỔ CHỨC ĐẢM NHIỆM CÔNG TÁC BẦU CỬ

Publish date 18/05/2021 | 01:44  | Lượt xem: 25
Theo cuốn “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026", những tổ chức đảm nhiệm công tác bầu cử gồm:  

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Publish date 18/05/2021 | 01:41  | Lượt xem: 16
Hỏi: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử được quy định như thế nào? Việc tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm mục đích...

Nguyên tắc thực hiện bỏ phiếu được quy định như thế nào?

Publish date 08/05/2021 | 03:35  | Lượt xem: 46
(Nguồn :Báo HàNộimới)

Trách nhiệm tổ chức để người ứng cử thực hiện vận động bầu cử

Publish date 08/05/2021 | 02:41  | Lượt xem: 40
(nguồn: Báo HàNộimới)

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của cử tri

Publish date 04/05/2021 | 10:53  | Lượt xem: 39
          Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát...

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Publish date 16/03/2021 | 08:51  | Lượt xem: 246
Cuộc thi nhằm hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật. Bộ trưởng Bộ...