THÔNG BÁO THÔNG BÁO

BC tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xá hội, an ninh quốc phòng năm 2021 đến hết tháng 5, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 của quận Hai Bà Trưng

Publish date 14/06/2021 | 16:12  | Lượt xem: 6
BC tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xá hội, an ninh quốc phòng năm 2021 đến hết tháng 5, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 của...

Kế hoạch phối hợp đảm bảo TT ATGT phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

Publish date 14/06/2021 | 04:11  | Lượt xem: 7
 Kế hoạch phối hợp đảm bảo TT ATGT phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 xem chi tiết tại đây

KH tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống 75 năm xây dựng chiến đấu, trưởng thành của lực lương vũ trang Thủ đô

Publish date 14/06/2021 | 04:10  | Lượt xem: 12
KH tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống 75 năm xây dựng chiến đấu, trưởng thành của lực lương vũ trang Thủ đô xem chi tiết tại đây

Tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Publish date 14/06/2021 | 04:09  | Lượt xem: 10
Tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại xem chi tiết tại đây

QĐ ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Publish date 14/06/2021 | 04:08  | Lượt xem: 9
QĐ ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố xem chi tiết tại đây

CV đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quận

Publish date 14/06/2021 | 04:06  | Lượt xem: 4
CV đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quận xem chi tiết tại đây

KH phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2021

Publish date 14/06/2021 | 04:05  | Lượt xem: 1
 KH phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2021 xem chi tiết tại đây

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống MTMD năm 2021

Publish date 14/06/2021 | 04:04  | Lượt xem: 1
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống MTMD năm 2021 xem chi tiết tại đây

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025.

Publish date 14/06/2021 | 04:03  | Lượt xem: 2
 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025. xem chi tiết tại đây

HD 22 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội

Publish date 14/06/2021 | 04:02  | Lượt xem: 6
HD 22 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội xem chi tiết tại đây

KH đảm bảo công tác Y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm học 2021-2022

Publish date 08/06/2021 | 02:54  | Lượt xem: 6
KH đảm bảo công tác Y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm học 2021-2022 xem chi tiết tại đây

KH tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.

Publish date 08/06/2021 | 02:52  | Lượt xem: 8
KH tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2021-2022. xem chi tiết tại đây

tuyên truyền pháp luật bồi thường nhà nước

Publish date 08/06/2021 | 02:51  | Lượt xem: 9
tuyên truyền pháp luật bồi thường nhà nước xem chi tiết tại đây

tiếp tục thực hiện đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận

Publish date 08/06/2021 | 02:49  | Lượt xem: 9
tiếp tục thực hiện đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận xem chi tiết tại đây

KH cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Publish date 08/06/2021 | 02:43  | Lượt xem: 9
KH cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. xem chi tiết tại đây