CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Bản đố Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quận Hai Bà Trưng (Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 - Tỷ lệ 1:2.000)
Publish date 14/07/2022 | 08:30  | Lượt xem: 93

Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 - Tỷ lệ 1:2.000

Bản đố Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quận Hai Bà Trưng (Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 - Tỷ lệ 1:2.000)

Nguồn: Cổng thông tin điện tử quận Hai Bà Trưng