CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn phường
Publish date 30/06/2022 | 17:12  | Lượt xem: 57

Ngày 30/6/2022, tại Hội trường tầng 5, trụ sở UBND phường đã diễn ra Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả 01 năm triển khai thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn phường Bạch Mai. Đến dự Hội nghị có đồng chí Tạ Anh Tuấn-Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Thùy Dương -Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí thường trực Đảng ủy, UBND, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và các đồng chí Bí thư chi bộ Tổ dân phố.

          Tại hội nghị, đã được nghe báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn phường. Trong thời gian thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-CP ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 01/7/2021 đến nay bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

          Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại phường đã được Đảng ủy, Chính quyền tập trung quyết liệt. Việc triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị được thực hiện một cách bài bản, thận trọng, đúng quy định, trình tự hướng dẫn của cấp trên. Đảm bảo sau khi sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình chính quyền đô thị, tổ chức bộ máy của UBND phường tinh gọn.

          Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, Thành phố và của Quận về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại phường Bạch Mai được tăng cường tới các tầng lớp nhân dân, được toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn quan tâm và đồng tình, ủng hộ. UBND phường hoạt động ổn định theo chế độ thủ trưởng; UBND phường đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND phường; Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 về việc phân công nhiệm vụ của công chức, người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng làm việc tại UBND phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 về việc ủy quyền cho công chức Tư pháp-Hộ tịch ký chứng thực sao từ bản chính, chứng thực chữ ký nhằm giải tải thời gian chờ đợi của người dân khi đến giao dịch hành chính công, Quyết định phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, công chức phường được kịp thời điều chỉnh theo đúng các quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm. Đảm bảo các nội dung công việc được triển khai thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh. Quy chế làm việc của Đảng ủy phường, quy định chế độ làm việc, mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với UBND phường, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường được kịp thời điều chỉnh, bổ sung, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quá trình điều hành, triển khai công việc khi thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại phường.

          Có thể thấy việc triển khai mô hình chính quyền đô thị là xu thế tất yếu và là hướng đi đúng đắn. Mô hình đã đem lại hiệu quả, sự hài lòng và tin tưởng của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các cơ chế, chính sách, quy định và TTHC được thực hiện nhanh gọn, linh hoạt, hiệu quả và hướng tới phục vụ Nhân dân, lấy Nhân dân làm trung tâm.