CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Thực hiện kiểm tra, tuyên truyền Tháng hành động vì An toàn thực phẩm 2022 tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
Publish date 11/05/2022 | 10:29  | Lượt xem: 281

Thực Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng, Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND phường Bạch Mai về việc triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022 với chủ đề Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”, Ủy ban nhân dân phường Bạch Mai kiện toàn Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực ATTP với mục tiêu:

+ Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các chủ cơ sở trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

+ Tăng cường tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

         

Bên cạnh đó Đoàn liên ngành kiểm tra cũng tăng cường tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất, trường học, kinh doanh, dịch vụ, các hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường về Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 22 của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn Thực phẩm và điều 35 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của chính phủ  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.