HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND phường Bạch Mai tổ chức kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021
Publish date 02/01/2020 | 14:17  | Lượt xem: 449

Sáng ngày 27/12/2019, HĐND phường Bạch Mai khóa IX, nhiệm kỳ (2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2019, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tham dự kỳ họp các ông bà trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ cùng 24 đại biểu HĐND phường được triệu tập.

Hội đồng nhân dân đã nghe các báo cáo kết quả của hoạt động của HĐND phường năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình đề nghị phân bổ ngân sách phường năm 2020; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND phường; báo cáo kết quả UB.MTTQ tham gia xây dựng Chính quyền năm 2019.

Trong phiên thảo luận tại kỳ họp lần này, có các đại biểu HĐND phường đã tham gia chất vấn với nhiều nội dung khác nhau liên quan đến vấn đề về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, công tác phong cháy chữa cháy… UBND, các đơn vị có liên quan tiếp thu và đã có trả lời tại kỳ họp một số vấn đề mà cử tri quan tâm

Tại kỳ họp này, HĐND phường đã nhất trí thông qua 03 Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường Bạch Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 trong năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2020; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu-chi ngân sách phường năm 2020.