HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 thông qua Đề án sát nhập Tổ dân phố
Publish date 26/10/2019 | 10:31  | Lượt xem: 341

Thực hiện Đề án 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013 của Thành ủy, Kế hoạch số 160-KH/QU ngày 07/10/2019 của Quận ủy và Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/10/2019, sáng ngày 26/10/2019, HĐND phường Bạch Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 thông quan Đề án sát nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Toàn-Phó trưởng ban Tổ chức Quận ủy; ông Lê Thành Vinh- Quận ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các ông (bà) trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ, đại biểu HĐND phường và ông, bà Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư.

Ông Tạ Anh Tuấn- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Thanh Tú - Phó Chủ tịch UBND phường trình bày Tờ trình số 105/TTr-UBND và Đề án số 01/ĐA-UBND, về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn.

Việc sáp nhập TDP để thành lập TDP mới nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền cơ sở và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng cơ cấu hoạt động của TDP; trên địa bàn phường có 48 tổ dân phố sáp nhập theo hướng: 03 ĐBCD (số 3,5,9) có quy mô là 350 hộ/01 ĐBDC sẽ sáp nhập các tổ cũ để thành lập 1 x 3 tổ dân phố mới; 03 ĐBDC (số 1,2,8) có quy mô số hộ 500 hộ/01ĐBDC sẽ sáp nhập các tổ cũ để thành lập 1 x 3 tổ dân phố mới; 03 ĐBDC (số 4,6,7) có quy mô lớn trên 600 hộ/01 ĐBDC sẽ sáp nhập 03 tổ cũ thành 01 tổ mới (tách mỗi địa bàn dân cư thành 02 tổ dân phố) với quy mô hộ tương đương 300 hộ/tổ nhằm đảm bảo công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư và giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Thành Vinh - Quận ủy viên; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND phường đề nghị UBND phường nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về kiện toàn sáp nhập TDP và trình Đề án của UBND phường lên cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi Đề án được phê duyệt, yêu cầu UBND phường tiếp tục chỉ đạo tổ dân phố thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh không chuyên trách tại tổ dân phố, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Công an phường khẩn trương hoàn thiện các giấy tờ liên quan để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân trong việc thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính. Đề nghị các đại biểu HĐND phường theo chức năng, nhiệm thực hiện giám sát việc triển khai Nghị quyết theo quy định hiện hành.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11 HĐND phường Bạch Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp./.

Vũ Mai Hương-VHTT