HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH MAI KHÓA IX TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 10-KỲ HỌP BẤT THƯỜNG BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2021
Publish date 16/10/2019 | 10:27  | Lượt xem: 580

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thông báo của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc kiện toàn chức danh chủ tịch UBND phường Bạch Mai nhiệm kỳ 2016-2021, được sự nhất trí của HĐND quận Hai Bà Trưng và Đảng ủy phường Bạch Mai, HĐND phường tổ chức kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp bất thường vào sáng ngày 31/7/2019 để bầu, kiện toàn chức danh chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến dự có ông Bùi Thanh Tùng - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; ông Nguyễn Tiến Toàn - Phó ban Tổ chức quận ủy; ông Lê Thành Vinh - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường và 23 đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Tạ Anh Tuấn - Phó bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường thông qua nghị quyết số 91-NQ/ĐU của Đảng ủy phường về giới thiệu nhân sự chức danh chủ tịch UBND phường. Theo đó, kỳ họp bất thường HĐND phường thống nhất đề cử ông Lê Thành Vinh - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy vào chức danh Chủ tịch UBND phường Bạch Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dưới sự điều hành của Ban kiểm phiếu, quá trình bầu cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và minh bạch. Kết quả, ông Lê Thành Vinh chính thức được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND phường Bạch Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả 95.65%.

Phát biểu tại kỳ họp trên cương vị mới, đồng chí Lê Thành Vinh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng, trí tuệ cùng với tập thể phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Vũ Mai Hương - VHTT phường Bạch Mai

Admin Admin