HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân phường Bạch Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Publish date 17/06/2019 | 13:30  | Lượt xem: 209

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Bạch Mai tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đánh giá thực hiện nghị quyết HĐND 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán ngân sách năm 2018.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường, đại biểu HĐND; bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận 09 địa bàn dân cư.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND phường và HĐND phường. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn phường phát triển đáng kể, tổng thu ngân sách ước đạt trên 6.6 tỷ đồng, đạt 49,1%, tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 5,3 tỷ đồng, đạt 42%; công tác văn hoá xã hội được quan tâm; chất lượng giáo dục ở các bậc học trên địa bàn phường được duy trì và đạt chất lượng cao; công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được thực hiện hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững... Hoạt động của HĐND phường tiếp tục được duy trì, công tác giám sát của thường trực HĐND và các ban được triển khai thực hiện hiệu quả.

Kỳ họp thứ 9, HĐND phường Bạch Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao trước đại biểu cử tri. Kỳ họp thống nhất, biểu quyết, thông qua 05 nghị quyết của HĐND phường.

Hội đồng nhân dân phường Bạch Mai