HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội
Publish date 15/12/2021 | 09:17  | Lượt xem: 241

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI.

 

 

 

Nguồn Hanoimoi