HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XVI
Publish date 13/07/2022 | 09:20  | Lượt xem: 123

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XVI