HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Publish date 06/03/2021 | 13:18  | Lượt xem: 270
Ngày 3-3-2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh,...

Hà Nội mở 3 đợt cao điểm tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

Publish date 06/03/2021 | 01:17  | Lượt xem: 311
Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/TBTHCTTT-TT ngày 3-3-2021 về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu...

Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân phường Bạch Mai - khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Publish date 26/02/2021 | 09:36  | Lượt xem: 404
Sáng ngày 25/2/2021 tại trụ sở UBND phường Bạch Mai, HĐND phường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Publish date 23/02/2021 | 09:38  | Lượt xem: 311
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kế hoạch số 15-KH/QU ngày 03/02/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng...

Phường Bạch Mai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua, phong trào An ninh tổ quốc và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Publish date 21/01/2021 | 02:09  | Lượt xem: 663
Sáng ngày 20/1/2021, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Hai Bà Trưng (số 8, Bùi Ngọc Dương), Đảng ủy-HĐND-UBND-UB.MTTQ phường Bạch Mai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng...

HĐND phường Bạch Mai tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2016-2021

Publish date 28/12/2020 | 11:18  | Lượt xem: 503
            Sáng ngày 25/12/2020, HĐND phường Bạch Mai khóa IX, nhiệm kỳ (2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 15 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát...

Đại biểu HĐND phường Bạch Mai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

Publish date 03/12/2020 | 03:37  | Lượt xem: 574
Sáng ngày 03/12/2020 tại trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Bạch Mai. Thường trực UB.MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm giữa đại...

Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

Publish date 27/11/2020 | 10:49  | Lượt xem: 352
Sáng ngày 23/11/2020, tại trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Bạch Mai, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử trí trước kỳ họp thường lệ cuối năm giữa đại biểu HĐND quận với...

ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ HỌP HĐND QUẬN HAI BÀ TRƯNG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 -2021.

Publish date 15/10/2020 | 03:49  | Lượt xem: 215
Với chức năng nhiệm vụ, nhiệm vụ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND quận Hai Bà Trưng đã phát huy vai trò, vị trí trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính...

HĐND phường tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 (Khóa IX)

Publish date 01/07/2020 | 10:32  | Lượt xem: 1325
  Thực hiện chương trình công tác năm, sáng ngày 01/07/2020 tại hội trường số 67 phố Bùi Ngọc Dương, HĐND phường Bạch Mai (Khóa IX) đã tổ chức TXCT sau kỳ họp thứ 13. Đến dự TXCT có ông...

HĐND phường Bạch Mai tổ chức kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021

Publish date 02/01/2020 | 02:17  | Lượt xem: 701
Sáng ngày 27/12/2019, HĐND phường Bạch Mai khóa IX, nhiệm kỳ (2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2019, phương hướng...

HĐND phường Bạch Mai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12

Publish date 06/12/2019 | 12:26  | Lượt xem: 613
Nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND phường sắp tới, ngày 05/12/2019, đại biểu HĐND phường Bạch Mai có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự...

HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 thông qua Đề án sát nhập Tổ dân phố

Publish date 26/10/2019 | 10:31  | Lượt xem: 505
Thực hiện Đề án 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013 của Thành ủy, Kế hoạch số 160-KH/QU ngày 07/10/2019 của Quận ủy và Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/10/2019, sáng ngày 26/10/2019, HĐND phường Bạch Mai khóa...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH MAI KHÓA IX TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 10-KỲ HỌP BẤT THƯỜNG BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2021

Publish date 16/10/2019 | 10:27  | Lượt xem: 827
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thông báo của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc kiện toàn chức danh chủ tịch UBND phường Bạch Mai nhiệm kỳ 2016-2021, được sự nhất trí của HĐND...

Hội đồng nhân dân phường Bạch Mai khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 10-kỳ họp bất thường bầu chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021

Publish date 01/08/2019 | 10:00  | Lượt xem: 615
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thông báo của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc kiện toàn chức danh chủ tịch UBND phường Bạch Mai nhiệm kỳ 2016-2021, được sự nhất trí của HĐND...