TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?
Publish date 18/05/2021 | 13:52  | Lượt xem: 61

Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17-11-2020 quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23-5-2021.

(nguồn:HàNộimới)