TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ BẦU CỬ
Publish date 18/05/2021 | 13:46  | Lượt xem: 42

Trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây.