TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHỮNG NGƯỜI NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ CỬ TRI?
Publish date 18/05/2021 | 13:47  | Lượt xem: 43

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (23-5-2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.