TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐI LẠI TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI Ở HÀ NỘI?
Publish date 31/07/2021 | 17:08  | Lượt xem: 15

Những trường hợp nào được cấp giấy đi lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội ở Hà Nội?