TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

VẬN ĐỘNG BẦU CỬ VÀ CÁC HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
Publish date 18/05/2021 | 13:50  | Lượt xem: 45

Vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm; tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

(nguồn: HàNộimới)