TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Publish date 18/05/2021 | 13:52  | Lượt xem: 62
Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17-11-2020 quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ...

VẬN ĐỘNG BẦU CỬ VÀ CÁC HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Publish date 18/05/2021 | 01:50  | Lượt xem: 46
Vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực...

NHỮNG NGƯỜI NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ CỬ TRI?

Publish date 18/05/2021 | 01:47  | Lượt xem: 44
Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (23-5-2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều...

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ BẦU CỬ

Publish date 18/05/2021 | 01:46  | Lượt xem: 43
Trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây.  

NHỮNG TỔ CHỨC ĐẢM NHIỆM CÔNG TÁC BẦU CỬ

Publish date 18/05/2021 | 01:44  | Lượt xem: 44
Theo cuốn “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026", những tổ chức đảm nhiệm công tác bầu cử gồm:  

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Publish date 18/05/2021 | 01:41  | Lượt xem: 36
Hỏi: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử được quy định như thế nào? Việc tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm mục đích...

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU BẦU CỬ

Publish date 18/05/2021 | 01:37  | Lượt xem: 57
 

7 ĐIỀU CẦN NHỚ TRONG KỲ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Publish date 18/05/2021 | 01:34  | Lượt xem: 44
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri cần nhớ: Ngày bầu cử; địa điểm bầu cử; đi bầu cử sớm; mang theo...

5 VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI BẦU CỬ TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

Publish date 18/05/2021 | 01:33  | Lượt xem: 35
rước diễn biến rất phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, thực tiễn tiếp tục phát sinh nhiều tình huống mới từ báo cáo của các địa phương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Văn bản số...

TB giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương Hà Nội

Publish date 18/05/2021 | 01:26  | Lượt xem: 56
TB giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm trong sản xuất; sản xuất rượu công nghiệp, hóa chất; khí dầu mỏ hóa lỏng; vật liệu nổ công nghiệp; nguyên liệu thuốc lá...

Nguyên tắc thực hiện bỏ phiếu được quy định như thế nào?

Publish date 08/05/2021 | 03:35  | Lượt xem: 63
(Nguồn :Báo HàNộimới)

Xử phạt 12 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Publish date 08/05/2021 | 03:28  | Lượt xem: 158
         Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 4/5 đến ngày 8/5/2021, Tổ kiểm tra phòng...

Trách nhiệm tổ chức để người ứng cử thực hiện vận động bầu cử

Publish date 08/05/2021 | 02:41  | Lượt xem: 52
(nguồn: Báo HàNộimới)

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của cử tri

Publish date 04/05/2021 | 10:53  | Lượt xem: 50
          Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát...

Thông báo về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp phòng, chống Covid-19 tại ngõ 30, phố Hồng Mai, phường Bạch Mai

Publish date 04/05/2021 | 08:43  | Lượt xem: 165
Thông báo về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp phòng, chống Covid-19 tại ngõ 30, phố Hồng Mai, phường Bạch Mai