HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ HỌP HĐND QUẬN HAI BÀ TRƯNG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 -2021.

Ngày đăng 15/10/2020 | 15:49  | Lượt xem: 27
Với chức năng nhiệm vụ, nhiệm vụ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND quận Hai Bà Trưng đã phát huy vai trò, vị trí trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính...

HĐND phường tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 (Khóa IX)

Ngày đăng 01/07/2020 | 10:32  | Lượt xem: 574
  Thực hiện chương trình công tác năm, sáng ngày 01/07/2020 tại hội trường số 67 phố Bùi Ngọc Dương, HĐND phường Bạch Mai (Khóa IX) đã tổ chức TXCT sau kỳ họp thứ 13. Đến dự TXCT có ông...

HĐND phường Bạch Mai tổ chức kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 02/01/2020 | 02:17  | Lượt xem: 407
Sáng ngày 27/12/2019, HĐND phường Bạch Mai khóa IX, nhiệm kỳ (2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2019, phương hướng...

HĐND phường Bạch Mai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12

Ngày đăng 06/12/2019 | 12:26  | Lượt xem: 342
Nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND phường sắp tới, ngày 05/12/2019, đại biểu HĐND phường Bạch Mai có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự...

HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 thông qua Đề án sát nhập Tổ dân phố

Ngày đăng 26/10/2019 | 10:31  | Lượt xem: 312
Thực hiện Đề án 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013 của Thành ủy, Kế hoạch số 160-KH/QU ngày 07/10/2019 của Quận ủy và Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/10/2019, sáng ngày 26/10/2019, HĐND phường Bạch Mai khóa...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH MAI KHÓA IX TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 10-KỲ HỌP BẤT THƯỜNG BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 16/10/2019 | 10:27  | Lượt xem: 531
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thông báo của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc kiện toàn chức danh chủ tịch UBND phường Bạch Mai nhiệm kỳ 2016-2021, được sự nhất trí của HĐND...

Hội đồng nhân dân phường Bạch Mai khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 10-kỳ họp bất thường bầu chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 01/08/2019 | 10:00  | Lượt xem: 419
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thông báo của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc kiện toàn chức danh chủ tịch UBND phường Bạch Mai nhiệm kỳ 2016-2021, được sự nhất trí của HĐND...

Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân phường Bạch Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 17/06/2019 | 01:30  | Lượt xem: 196
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Bạch Mai tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đánh giá thực hiện nghị quyết HĐND 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6...

Hội nghị đại biểu nhân dân phường Bạch Mai: Đổi mới, sát thực tế

Ngày đăng 24/03/2019 | 01:30  | Lượt xem: 245
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số tịch số 01/KH-UBND- UBMTTQ ngày 14/01/2019 của UBND –UB MTTQ quận Hai Bà Trưng, sáng ngày 22/3/2019, tại Hội trường trụ sở UBND phường Bạch Mai đã diễn ra Hội nghị...