HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI
Ngày đăng 08/04/2022 | 15:18  | Lượt xem: 333

Sáng 8-4, kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã khai mạc.

Quang cảnh kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện các sở, ban, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự kỳ họp.

Tăng nguồn lực đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, căn cứ các quy định của Luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn của thành phố; trên cơ sở thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cụ thể, HĐND thành phố xem xét và quyết định về Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2022 gồm 2 nội dung:

Thứ nhất là, tăng cường nguồn lực đầu tư cho 3 lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Chương trình công tác số 06, 08 của Thành ủy khóa XVII và phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Bộ Chính trị.

Thứ hai là, bổ sung kế hoạch đầu tư công và bố trí vốn năm 2022 đối với 10 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố. Đây là những dự án trọng điểm, cấp bách, đủ điều kiện để bổ sung triển khai, thực hiện trong năm 2022.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố cũng xem xét, thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của thành phố, trong các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, đê điều, thủy lợi, nông nghiệp... Cùng với đó, xem xét và quyết định các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố…

“Đây là nội dung rất quan trọng, là vấn đề lớn, vấn đề khó, có tính lịch sử, tồn tại qua nhiều giai đoạn, trong bối cảnh các quy định pháp luật có sự thay đổi qua từng thời kỳ”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền để kiện toàn Ủy viên UBND thành phố đối với chức danh Chánh Văn phòng UBND thành phố để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành kịp thời, thông suốt của UBND thành phố.

Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND thành phố cũng báo cáo HĐND thành phố việc ban hành Nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ.

Thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề

Sau phát biểu khai mạc, HĐND thành phố đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; về các giải pháp tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia 5 tổ thảo luận về các nội dung trên. Tại các tổ thảo luân, các đại biểu đã tập trung thảo luận về mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn tiếp theo của thành phố.

Trong đó, các đại biểu đánh giá thực trạng, xác định yêu cầu và nhu cầu đầu tư đối với từng lĩnh vực; các nguyên tắc cân đối nguồn vốn ngân sách các cấp, tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư của thành phố cho cấp huyện như đề xuất của UBND thành phố... Các đại biểu HĐND thành phố cũng góp ý về việc bổ sung, điều chỉnh hay nêu lưu ý trong các nguyên tắc, tiêu chí, định mức này; đánh giá tính khả thi của các dự kiến liên quan đến việc đáp ứng nguồn vốn và thực hiện đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công…

Liên quan đến biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, các đại biểu đã tập trung đánh giá những chuyển biến, tính hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý đầu tư, quản lý đất đai trên địa bàn. Đặc biệt, nhiều đại biểu đã nêu quan điểm, mục tiêu trong xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các nhóm dự án chậm triển khai; việc phân loại các nhóm dự án còn vướng mắc, cần xử lý hoặc tháo gỡ khó khăn; đồng thời đề xuất thêm các biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy nhanh tiến độ triển khai, xử lý các dự án vi phạm trên địa bàn thành phố.

Nguồn Hanoimoi