HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý II-2022
Ngày đăng 12/04/2022 | 16:06  | Lượt xem: 336

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý II-2022. (Thời gian từ 8h30 đến 11h30).

 

Nguồn Hanoimoi