HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV
Ngày đăng 17/06/2022 | 14:13  | Lượt xem: 607

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.