LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 07/01/2021 | 14:46  | Lượt xem: 435
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 12/TB-UBND ngày 5-1-2021 về lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố năm 2021. ...

THÔNG TIN