THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo số 25/TB-UBND phường ngày 17/3/2022 về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn phường
Ngày đăng 17/03/2022 | 16:32  | Lượt xem: 210