VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hướng dẫn thời gian tiêm vaccine phòng COVID-19
Ngày đăng 01/08/2022 | 15:00  | Lượt xem: 19

Hướng dẫn thời gian tiêm vaccine phòng COVID-19: tiêm mũi 3 (cho người trên 18 tuổi và người từ 12-18 tuổi), tiêm mũi 4 và tiêm cho trẻ từ 5-12 tuổi.

[Infographic] - Hướng dẫn thời gian tiêm vaccine phòng COVID-19 - Ảnh 1.