CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND phường Bạch Mai vv công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Bạch Mai
Ngày đăng 08/07/2024 | 17:22  | Lượt xem: 74

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND phường Bạch Mai vv công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Bạch Mai

xem chi tiết tại đây