CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch số 35/KH-UBND của UBND phường Bạch Mai V/v thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của phường năm 2024

Publish date 21/02/2024 | 14:20  | Lượt xem: 4
Kế hoạch số 35/KH-UBND của UBND phường Bạch Mai V/v thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của phường năm 2024 chi tiết tại đây

KH 51/KH-UBND của UBND quận Hai Bà Trưng V/v Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của quận năm 2024

Publish date 21/02/2024 | 02:18  | Lượt xem: 11
KH 51/KH-UBND của UBND quận Hai Bà Trưng V/v Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của quận năm 2024 xem chi tiết tại đây

KH 54/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội V/v Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của thành phố Hà Nội năm 2024

Publish date 21/02/2024 | 02:16  | Lượt xem: 6
KH 54/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội V/v Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của thành phố Hà Nội năm 2024 xem chi tiết tại đây

QĐ số 02/2024/QĐ-TTg ngày 05/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Bãi bỏ toàn bộ QĐ số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Publish date 20/02/2024 | 10:17  | Lượt xem: 48
Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính,...

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn

Publish date 20/02/2024 | 10:14  | Lượt xem: 65
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi' Người khuyết tật nhẹ' học sinh, sinh viên có...

Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Publish date 20/02/2024 | 10:09  | Lượt xem: 20
Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. xem chi tiết tại đây

BTT: Công tác phòng, chống tham nhũng

Publish date 19/02/2024 | 09:27  | Lượt xem: 20
  Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và với mong muốn, quyết tâm tạo bước chuyển mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Hội nghị Trung...

Ý nghĩa của việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Publish date 19/02/2024 | 09:24  | Lượt xem: 27
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả rất quan trọng; tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và...

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/2/2024 của UBND phường Bạch Mai về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024

Publish date 19/02/2024 | 09:21  | Lượt xem: 26
Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/2/2024 của UBND phường Bạch Mai về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 xem chi tiết tại đây  

Phấn đấu đến năm 2030, 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa

Publish date 19/02/2024 | 09:16  | Lượt xem: 19
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 2-2-2024 phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. Về phát triển hạ tầng dữ liệu, Chiến lược đặt mục tiêu...

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06

Publish date 19/02/2024 | 09:15  | Lượt xem: 29
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11-2-2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục...

Hợp nhất 3 ban chỉ đạo là bước đột phá trong cải cách hành chính của Hà Nội

Publish date 19/02/2024 | 09:14  | Lượt xem: 16
Chiều 2-2, tham luận tại phiên họp lần thứ bảy Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí...

Hà Nội tích hợp 892 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Publish date 19/02/2024 | 09:13  | Lượt xem: 10
Đến nay, Hà Nội đã tích hợp 727 dịch vụ công trực tuyến một phần, 165 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số 1.191 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện (đạt 74,2%); đang tích hợp, kiểm...

Hiệu quả thiết thực từ “một cửa” hiện đại

Publish date 19/02/2024 | 09:11  | Lượt xem: 10
Năm 2023, Hà Nội đã đẩy mạnh thiết lập bộ phận “một cửa” hiện đại, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, qua đó, toàn thành phố đã giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn đạt 99,74%. Kết...

Xây dựng mô hình mẫu về bộ phận "một cửa" cung cấp dịch vụ công tại Hà Nội

Publish date 19/02/2024 | 09:09  | Lượt xem: 7
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, trong năm 2024, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử...