CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Trí tuệ lớn, nhân cách lớn vì nước, vì dân

Publish date 25/07/2024 | 09:04  | Lượt xem: 1
Một trái tim lớn vì đất nước vì nhân dân đã ngừng đập… Trọn đời vì nước, vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo lỗi lạc, có một vị trí đặc biệt trong trái tim nhân dân Việt Nam....

Một người lãnh đạo tận tâm, gần gũi với nhân dân

Publish date 25/07/2024 | 09:03  | Lượt xem: 0
Trên bất cứ cương vị nào, trong mỗi chuyến thăm, làm việc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều dành thời gian, tình cảm quan tâm, ân cần hỏi thăm, động viên cán bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội. Những hình...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Cuộc đời thuộc về Đảng, Tổ quốc, nhân dân

Publish date 24/07/2024 | 02:46  | Lượt xem: 22
Trên cõi nhân gian, ai cũng phải đi qua vòng đời sinh - lão - bệnh - tử. Khi sinh ra, chưa ai biết số mệnh của mình nhưng khi trưởng thành, nhờ có mạch nguồn lịch sử, văn hóa dân tộc, được thụ...

Thực hiện ý nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và sự kỳ vọng của Nhân dân

Publish date 24/07/2024 | 02:32  | Lượt xem: 20
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà văn hóa uyên bác, một nhân cách mẫu mực, người con...

Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang

Publish date 23/07/2024 | 08:47  | Lượt xem: 109
Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của dân tộc và cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Publish date 22/07/2024 | 08:04  | Lượt xem: 74
1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân, lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng trọn cuộc đời cho Đảng, đất nước và nhân dân

Publish date 22/07/2024 | 08:03  | Lượt xem: 65
Trả lời phỏng vấn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhìn nhận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng trọn cuộc đời cho Đảng, cho đất nước và nhân dân....

Thông báo số 135/TB-UBND ngày 18/7/2024 của UBND phường về niêm yết danh sách công dân dự tuyển tham gia Tổ ANTT cơ sở trên địa bàn phường Bạch Mai

Publish date 19/07/2024 | 05:24  | Lượt xem: 50
Thông báo số 135/TB-UBND ngày 18/7/2024 của UBND phường về niêm yết danh sách công dân dự tuyển tham gia Tổ ANTT cơ sở trên địa bàn phường Bạch Mai xem chi tiết tại đây Danh sách kèm theo ...

Thông báo số 134/TB-UBND, ngày 18/7/2024 của UBND phường về việc kết thúc công khai kế hoạch tuyển chọn thành viên Tổ BV ANTTCS trên địa bàn phường năm 2024

Publish date 19/07/2024 | 05:19  | Lượt xem: 48
Thông báo số 134/TB-UBND, ngày 18/7/2024 của UBND phường về việc kết thúc công khai kế hoạch tuyển chọn thành viên Tổ BV ANTTCS trên địa bàn phường năm 2024 chi tiết tại đây

Tiết kiệm triệt để, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Publish date 19/07/2024 | 08:36  | Lượt xem: 23
Phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 là mục tiêu đặt ra tại Văn bản số số 2334/UBND-KTTH về nhiệm vụ, giải pháp tài chính - ngân sách 6 tháng cuối năm 2024...

CV 32577/CCT-TTHT ngày 05/7/2024 của Chi cục thuế quận vv tuyên truyền hướng dẫn NNT cài đặt nộp thuế SDĐPNN bằng phương thức điện tử qua etax Mobile

Publish date 08/07/2024 | 05:25  | Lượt xem: 54
CV 32577/CCT-TTHT ngày 05/7/2024 của Chi cục thuế quận vv tuyên truyền hướng dẫn NNT cài đặt nộp thuế SDĐPNN bằng phương thức điện tử qua etax Mobile chi tiết tại đây

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND phường Bạch Mai vv công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Bạch Mai

Publish date 08/07/2024 | 05:22  | Lượt xem: 73
Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND phường Bạch Mai vv công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Bạch Mai xem chi tiết tại đây

iHanoi - app kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền thành phố

Publish date 03/07/2024 | 03:24  | Lượt xem: 303
Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) ra đời với sứ mệnh là kênh tương tác số thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố. ...

Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 01/7/2024 của UBND phường về tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường năm 2024

Publish date 02/07/2024 | 09:37  | Lượt xem: 133
Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 01/7/2024 của UBND phường về tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường năm 2024 chi tiết tại đây Thông báo số 102/TB-UBND...

Công văn số 30411/CCT-TTHT về việc tuyên truyền giao dịch điên tử trong linh vực thuế

Publish date 27/06/2024 | 05:05  | Lượt xem: 56
Công văn số 30411/CCT-TTHT về việc tuyên truyền giao dịch điên tử trong linh vực thuế chi tiết tại đây