HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông qua chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2024

Publish date 06/07/2023 | 10:12  | Lượt xem: 86
Sáng 6-7, tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND thành phố Hà Nội, 100% đại biểu có mặt đã tán thành thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2024. Thường trực HĐND thành...

Một số nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 12 HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Publish date 03/07/2023 | 08:05  | Lượt xem: 55
Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI diễn ra từ ngày mai 3-7 đến 6-7. Dự kiến, HĐND thành phố xem xét thông qua Đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, Hà Nội;...

Hôm nay (3-7), khai mạc kỳ họp thứ mười hai HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Publish date 03/07/2023 | 08:03  | Lượt xem: 67
Sáng nay (3-7) kỳ họp thứ mười hai HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI chính thức khai mạc. Kỳ họp diễn ra 4 ngày (từ 3 đến 6-7). Quang cảnh kỳ họp thứ mười một, HĐND thành phố Hà Nội, khóa...

HĐND thành phố Hà Nội: Đổi mới hoạt động, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn

Publish date 03/07/2023 | 08:02  | Lượt xem: 157
Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐND thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, bảo đảm chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết...

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội

Publish date 13/06/2023 | 09:16  | Lượt xem: 77
Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố khóa XVI. Quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân đăng ký lịch tiếp xúc cử tri: ...

Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp chuyên đề

Publish date 05/05/2023 | 08:11  | Lượt xem: 59
Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 78 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019...

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý II-2023

Publish date 06/04/2023 | 08:38  | Lượt xem: 162
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý II-2023 (Thời gian từ 8h30 đến 11h30).   Nguồn: Hanoimoi

HĐND thành phố Hà Nội ban hành hai nghị quyết quan trọng

Publish date 22/03/2023 | 08:42  | Lượt xem: 153
HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội và Nghị quyết số...

Lịch tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND quận năm 2023

Publish date 16/02/2023 | 08:53  | Lượt xem: 117
Lịch tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND quận năm 2023 chi tiết tại đây

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý I-2023

Publish date 06/01/2023 | 08:29  | Lượt xem: 162
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý I-2023 (Thời gian từ 8h30 đến 11h30):  

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố

Publish date 10/11/2022 | 02:59  | Lượt xem: 126
Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XVI (đợt 1).  

Bảo đảm việc phân cấp, ủy quyền thông suốt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 24/10/2022 | 11:55  | Lượt xem: 306
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND (ngày 14-10-2022) về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội. ...

Kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, quyết định 8 nội dung theo thẩm quyền

Publish date 01/08/2022 | 02:27  | Lượt xem: 206
Sáng 1-8, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ...

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XVI

Publish date 13/07/2022 | 09:20  | Lượt xem: 208
Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XVI  

HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục thảo luận, thông qua các nghị quyết quan trọng

Publish date 08/07/2022 | 09:45  | Lượt xem: 272
Sáng 8-7, ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI tiếp tục thảo luận, xem xét một số nghị quyết chuyên đề và tiến hành bế mạc kỳ họp. Quang cảnh kỳ họp. ...