LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND phường Bạch Mai năm 2024

Publish date 04/01/2024 | 10:38  | Lượt xem: 584
Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND phường Bạch Mai năm 2024  

Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND phường Bạch Mai năm 2023

Publish date 14/07/2023 | 09:02  | Lượt xem: 414
Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND phường Bạch Mai năm 2023

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Bạch Mai

Publish date 05/11/2022 | 03:30  | Lượt xem: 292
 

Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Bạch Mai

Publish date 30/07/2021 | 11:30  | Lượt xem: 488
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY - UBND PHƯỜNG                 Thực hiện Luật tiếp công dân; ...

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội năm 2021

Publish date 07/01/2021 | 02:46  | Lượt xem: 878
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 12/TB-UBND ngày 5-1-2021 về lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố năm 2021. ...

THÔNG TIN