THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo Danh sách điều chỉnh trợ cấp BTXH theo NĐ 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ tại phường Bạch Mai

Publish date 15/07/2024 | 16:00  | Lượt xem: 60
Thông báo Danh sách điều chỉnh trợ cấp BTXH theo NĐ 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ tại phường Bạch Mai xem chi tiết tại đây  

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND phường Bạch Mai vv công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Bạch Mai

Publish date 08/07/2024 | 05:22  | Lượt xem: 75
Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND phường Bạch Mai vv công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Bạch Mai xem chi tiết tại đây

Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 01/7/2024 của UBND phường về tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường năm 2024

Publish date 02/07/2024 | 09:37  | Lượt xem: 134
Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 01/7/2024 của UBND phường về tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường năm 2024 chi tiết tại đây Thông báo số 102/TB-UBND...

Thông báo số 27/TB-UBND ngày 27/3/2024 về việc kết thúc niêm yết công khai Danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, giai đoạn 2023-2025

Publish date 29/03/2024 | 05:39  | Lượt xem: 298
Thông báo số 27/TB-UBND ngày 27/3/2024 về việc kết thúc niêm yết công khai Danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, giai đoạn 2023-2025 xem chi tiết tại đây

Thông báo số 16/TB-UBND ngày 25/02/2024 của UBND phường Bạch Mai về việc niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường

Publish date 25/02/2024 | 11:00  | Lượt xem: 510
Thông báo số 16/TB-UBND ngày 25/02/2024 của UBND phường Bạch Mai về việc niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường  

QĐ số 02/2024/QĐ-TTg ngày 05/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Bãi bỏ toàn bộ QĐ số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Publish date 20/02/2024 | 10:17  | Lượt xem: 387
Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính,...

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn

Publish date 20/02/2024 | 10:14  | Lượt xem: 492
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi' Người khuyết tật nhẹ' học sinh, sinh viên có...

Thông báo số 04/TB-YT ngày 29/01/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách tổng hợp các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm từ 10/01 - 24/01/2024.

Publish date 29/01/2024 | 10:30  | Lượt xem: 119
Thông báo số 04/TB-YT ngày 29/01/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách tổng hợp các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm từ 10/01 - 24/01/2024. chi tiết tại...

Công văn số 04/DS-YT ngày 09/01/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm.

Publish date 10/01/2024 | 08:30  | Lượt xem: 103
Công văn số 04/DS-YT ngày 09/01/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm. chi tiết tại đây

Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND phường về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024

Publish date 04/01/2024 | 10:52  | Lượt xem: 263
Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND phường về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 xem chi tiết tại đây  

QĐ số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND phường về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024

Publish date 04/01/2024 | 10:47  | Lượt xem: 212
QĐ số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND phường về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 chi tiết tại đây

Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND phường Bạch Mai năm 2024

Publish date 04/01/2024 | 10:38  | Lượt xem: 584
Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND phường Bạch Mai năm 2024  

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Publish date 18/12/2023 | 03:37  | Lượt xem: 276
Chào mừng Tết Dương lịch 2024, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 31-12-2023 đến hết ngày 2-1-2024....

Thông báo số 169/TB-UBND ngày 18/12/2023 của UBND phường về treo cờ Tổ quốc

Publish date 18/12/2023 | 03:35  | Lượt xem: 265
Thông báo số 169/TB-UBND ngày 18/12/2023 của UBND phường về treo cờ Tổ quốc chi tiết tại đây

lịch công tác tuần từ ngày 04/12/2023 đến ngày 09/12/2023 của lãnh đạo UBND phường

Publish date 08/12/2023 | 08:14  | Lượt xem: 164
lịch công tác tuần từ ngày 04/12/2023 đến ngày 09/12/2023 của lãnh đạo UBND phường chi tiết tại đây