TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghiêng mình tiễn biệt Đồng chí Tổng Bí thư!

Publish date 25/07/2024 | 09:05  | Lượt xem: 2
Đảng viên, quân và dân Việt Nam - đau đớn, thương tiếc tiễn biệt Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà tư tưởng lớn,...

Trí tuệ lớn, nhân cách lớn vì nước, vì dân

Publish date 25/07/2024 | 09:04  | Lượt xem: 1
Một trái tim lớn vì đất nước vì nhân dân đã ngừng đập… Trọn đời vì nước, vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo lỗi lạc, có một vị trí đặc biệt trong trái tim nhân dân Việt Nam....

Một người lãnh đạo tận tâm, gần gũi với nhân dân

Publish date 25/07/2024 | 09:03  | Lượt xem: 0
Trên bất cứ cương vị nào, trong mỗi chuyến thăm, làm việc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều dành thời gian, tình cảm quan tâm, ân cần hỏi thăm, động viên cán bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội. Những hình...

Phát hiện chiêu thức lừa đảo mới qua email

Publish date 24/07/2024 | 03:03  | Lượt xem: 12
Theo ghi nhận của hệ thống canhbao.khonggianmang.vn, trong 6 tuần kể từ đầu tháng 6 có 7.830 phản ánh của người dùng về các trường hợp lừa đảo. Trong đó, tuần cuối tháng 6 và hai tuần đầu tháng 7,...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Cuộc đời thuộc về Đảng, Tổ quốc, nhân dân

Publish date 24/07/2024 | 02:46  | Lượt xem: 22
Trên cõi nhân gian, ai cũng phải đi qua vòng đời sinh - lão - bệnh - tử. Khi sinh ra, chưa ai biết số mệnh của mình nhưng khi trưởng thành, nhờ có mạch nguồn lịch sử, văn hóa dân tộc, được thụ...

Hà Nội vận dụng sáng tạo quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô

Publish date 24/07/2024 | 02:35  | Lượt xem: 16
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo xuất sắc, người đồng chí mẫu mực và kính yêu của chúng ta đã ra đi về thế giới người hiền, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho chiến sĩ, đồng bào cả...

Thực hiện ý nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và sự kỳ vọng của Nhân dân

Publish date 24/07/2024 | 02:32  | Lượt xem: 20
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà văn hóa uyên bác, một nhân cách mẫu mực, người con...

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN, HIỆN ĐẠI, MANG ĐẬM BẢN SẮC “CÂY TRE VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Publish date 23/07/2024 | 11:01  | Lượt xem: 33
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hình thành nên nền đối ngoại, ngoại giao độc đáo, mang đậm truyền thống, bản sắc dân tộc: đề cao hòa bình, hòa hiếu, hữu...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ngôi sao sáng, Ngọn lửa đỏ rực không bao giờ tắt

Publish date 23/07/2024 | 10:14  | Lượt xem: 150
    Khi được biết thông tin rất đau buồn từ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương về việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến đã từ trần, tôi ngồi...

Khắc ghi lời chỉ dạy của Tổng Bí thư về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Publish date 23/07/2024 | 10:00  | Lượt xem: 45
Một trong những quan tâm lớn nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công tác xây dựng Đảng, trong đó cán bộ là “then chốt của then chốt”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên nhắc nhở...

Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang

Publish date 23/07/2024 | 08:47  | Lượt xem: 109
Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành...

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn phường Bạch Mai năm 2024

Publish date 22/07/2024 | 05:06  | Lượt xem: 42
Thực hiện kế hoạch số 129-KH/ĐU ngày 05/6/2024 của Đảng ủy vv Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của dân tộc và cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Publish date 22/07/2024 | 08:04  | Lượt xem: 74
1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân, lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng trọn cuộc đời cho Đảng, đất nước và nhân dân

Publish date 22/07/2024 | 08:03  | Lượt xem: 65
Trả lời phỏng vấn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhìn nhận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng trọn cuộc đời cho Đảng, cho đất nước và nhân dân....

Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng

Publish date 22/07/2024 | 08:01  | Lượt xem: 30
57 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, Đồng...