TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 tại phường Bạch Mai

Publish date 02/07/2021 | 13:39  | Lượt xem: 421
Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-BCĐQ ngày 25/6/2021 của BCĐ Tổng điều tra Kinh tế quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, sáng...

Kh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Publish date 30/06/2021 | 03:18  | Lượt xem: 131
Kh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng xem chi tiết tại đây

triển khai giai đoạn 2 Điều tra CSSXKD cá thể, tôn giáo Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Publish date 25/06/2021 | 08:49  | Lượt xem: 290
 triển khai giai đoạn 2 Điều tra CSSXKD cá thể, tôn giáo Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 xem chi tiết tại đây