VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Thay đổi mức hưởng BHYT của người bệnh theo lương mới
Ngày đăng 03/07/2024 | 15:21  | Lượt xem: 64

Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, do đó, mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) của người bệnh có thay đổi.

Bộ Y tế vừa có Công văn số 3687/BYT-BH gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1-7 đến 31-12-2024.

bv-van-dinh.jpg
Người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình. Ảnh: Thu Trang

Theo đó, về mức hưởng BHYT, trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1-7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1-7, đi khám, chữa bệnh đúng quy định của Luật BHYT có chi phí cho một lần dưới 351.000 đồng (15% mức lương cơ sở) thì được BHYT chi trả 100%, nghĩa là người bệnh được khám, chữa bệnh miễn phí. Con số này tăng thêm 81.000 đồng so với quy định trước đó.

Về mức thanh toán trực tiếp, trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1-7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1-7 được quy định cụ thể:

- Trường hợp khám, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương tối đa không quá 351.000 đồng (trước đây là 270.000 đồng).

- Trường hợp khám, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương tối đa không quá 1.170.000 đồng (trước đây là 900.000 đồng).

- Trường hợp đến khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương tối đa không quá 2.340.000 đồng (trước đây là 1,8 triệu đồng).

- Trường hợp người bệnh đến khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương tối đa không quá 5.850.000 đồng (trước đây là 4,5 triệu đồng).

Ngoài ra, Công văn số 3687 cũng quy định về mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở. Cụ thể:

- Trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 1-7, tương đương không vượt quá 105,3 triệu đồng, trước đó là 81 triệu đồng.

- Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1-7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1-7, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật được xác định theo thời điểm kết thúc dịch vụ kỹ thuật và tính chi phí theo 2 thời điểm. Cụ thể là trước ngày 1-7: Thanh toán mức không vượt quá 81 triệu đồng và từ ngày 1-7: Thanh toán mức không vượt quá 105,3 triệu đồng.