CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

CÔNG ĐIỆN SỐ 05/CĐ-UBND NGÀY 05/7/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 09/07/2024 | 17:39  | Lượt xem: 115

Ngày 05/7/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa chính quyền với công dân, doanh nghiệp toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội qua nền tảng ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHaNoi.

chi tiết tại đây