HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Nghiêng mình tiễn biệt Đồng chí Tổng Bí thư!

Ngày đăng 25/07/2024 | 09:05  | Lượt xem: 4
Đảng viên, quân và dân Việt Nam - đau đớn, thương tiếc tiễn biệt Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà tư tưởng lớn,...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Cuộc đời thuộc về Đảng, Tổ quốc, nhân dân

Ngày đăng 24/07/2024 | 02:46  | Lượt xem: 22
Trên cõi nhân gian, ai cũng phải đi qua vòng đời sinh - lão - bệnh - tử. Khi sinh ra, chưa ai biết số mệnh của mình nhưng khi trưởng thành, nhờ có mạch nguồn lịch sử, văn hóa dân tộc, được thụ...

Thực hiện ý nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và sự kỳ vọng của Nhân dân

Ngày đăng 24/07/2024 | 02:32  | Lượt xem: 20
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà văn hóa uyên bác, một nhân cách mẫu mực, người con...

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN, HIỆN ĐẠI, MANG ĐẬM BẢN SẮC “CÂY TRE VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Ngày đăng 23/07/2024 | 11:01  | Lượt xem: 35
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hình thành nên nền đối ngoại, ngoại giao độc đáo, mang đậm truyền thống, bản sắc dân tộc: đề cao hòa bình, hòa hiếu, hữu...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ngôi sao sáng, Ngọn lửa đỏ rực không bao giờ tắt

Ngày đăng 23/07/2024 | 10:14  | Lượt xem: 150
    Khi được biết thông tin rất đau buồn từ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương về việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến đã từ trần, tôi ngồi...

Khắc ghi lời chỉ dạy của Tổng Bí thư về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 23/07/2024 | 10:00  | Lượt xem: 45
Một trong những quan tâm lớn nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công tác xây dựng Đảng, trong đó cán bộ là “then chốt của then chốt”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên nhắc nhở...

Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang

Ngày đăng 23/07/2024 | 08:47  | Lượt xem: 109
Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành...

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn phường Bạch Mai năm 2024

Ngày đăng 22/07/2024 | 05:06  | Lượt xem: 42
Thực hiện kế hoạch số 129-KH/ĐU ngày 05/6/2024 của Đảng ủy vv Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã...

Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 22/07/2024 | 08:01  | Lượt xem: 30
57 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, Đồng...

THAM GIA HƯỞNG ỨNG GIẢI BÚA LIỀM LẦN THỨ IX- NĂM 2024, GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ VII - NĂM 2024

Ngày đăng 19/07/2024 | 08:59  | Lượt xem: 38
THAM GIA HƯỞNG ỨNG GIẢI BÚA LIỀM LẦN THỨ IX- NĂM 2024, GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ VII - NĂM 2024 xem chi tiết tại đây

Tưng bừng Hội thi Dân vận khéo phường Bạch Mai năm 2024

Ngày đăng 12/07/2024 | 07:49  | Lượt xem: 67
Thực hiện Kế hoạch số 195-KH/QU ngày 07/5/2024 của Ban Thường vụ quận ủy Hai Bà Trưng về việc tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2024, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954...

Đảng ủy-UBND phường tổ chưc Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày đăng 02/07/2024 | 12:55  | Lượt xem: 74
Sáng ngày 28/6/2024 tại Hội trường tầng 5, trụ sở Đảng ủy-UBND phường Bạch Mai (37, phố Hồng Mai), Đảng ủy, UBND phường Bạch Mai tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN HAI BÀ TRƯNG LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2024-2029 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày đăng 19/06/2024 | 10:30  | Lượt xem: 50
Trong 02 ngày 13 và 14/6/2024, tại hội trường trung tâm chính trị quận Hai Bà Trưng (Số 8 Bùi Ngọc Dương) đã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Hai Bà Trưng...

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM QUẬN HAI BÀ TRƯNG LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2024 - 2029 “ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN”

Ngày đăng 10/06/2024 | 04:06  | Lượt xem: 76
Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; Thông tri số 10-TT/QU ngày 12/7/2023 của Quận ủy Hai Bà Trưng và Kế hoạch số 42/KH-MTTQ-BTT ngày 24/11/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt...

Đảng ủy phường Bạch Mai triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2024

Ngày đăng 02/06/2024 | 03:00  | Lượt xem: 90
Chiều ngày 29/5/2024 tại Hội trường tầng 5, trụ sở Đảng ủy-UBND phường Bạch Mai (37, phố Hồng Mai), Đảng ủy phường Bạch Mai tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”...