CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

CV 32577/CCT-TTHT ngày 05/7/2024 của Chi cục thuế quận vv tuyên truyền hướng dẫn NNT cài đặt nộp thuế SDĐPNN bằng phương thức điện tử qua etax Mobile
Ngày đăng 08/07/2024 | 17:25  | Lượt xem: 54

CV 32577/CCT-TTHT ngày 05/7/2024 của Chi cục thuế quận vv tuyên truyền hướng dẫn NNT cài đặt nộp thuế SDĐPNN bằng phương thức điện tử qua etax Mobile

chi tiết tại đây