THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 01/7/2024 của UBND phường về tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường năm 2024
Ngày đăng 02/07/2024 | 09:37  | Lượt xem: 132

Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 01/7/2024 của UBND phường về tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường năm 2024

chi tiết tại đây

Thông báo số 102/TB-UBND ngày 01/7/2024 của UBND phường về việc công bố công khai kế hoạch tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường Bạch Mai năm 2024

chi tiết tại đây