CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

CÔNG ĐIỆN SỐ 05/CĐ-UBND NGÀY 05/7/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 09/07/2024 | 17:39  | Lượt xem: 115
Ngày 05/7/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa chính quyền với công dân, doanh nghiệp toàn diện trên...

Công văn số 44/UBND-VP ngày 25/2/2024 của UBND phường Bạch Mai về việc triển khai lập và niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường

Ngày đăng 26/02/2024 | 08:19  | Lượt xem: 281
Công văn số 44/UBND-VP ngày 25/2/2024 của UBND phường Bạch Mai về việc triển khai lập và niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường xem chi tiết tại đây

Thông báo số 16/TB-UBND ngày 25/02/2024 của UBND phường Bạch Mai về việc niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường

Ngày đăng 25/02/2024 | 11:00  | Lượt xem: 510
Thông báo số 16/TB-UBND ngày 25/02/2024 của UBND phường Bạch Mai về việc niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường  

KH 51/KH-UBND của UBND quận Hai Bà Trưng V/v Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của quận năm 2024

Ngày đăng 21/02/2024 | 02:18  | Lượt xem: 256
KH 51/KH-UBND của UBND quận Hai Bà Trưng V/v Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của quận năm 2024 xem chi tiết tại đây

QĐ số 02/2024/QĐ-TTg ngày 05/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Bãi bỏ toàn bộ QĐ số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 20/02/2024 | 10:17  | Lượt xem: 387
Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính,...

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn

Ngày đăng 20/02/2024 | 10:14  | Lượt xem: 492
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi' Người khuyết tật nhẹ' học sinh, sinh viên có...

Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND phường Bạch Mai năm 2024

Ngày đăng 04/01/2024 | 10:38  | Lượt xem: 584
Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND phường Bạch Mai năm 2024  

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 06/10/2023 | 10:16  | Lượt xem: 383
Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/09/2023 của các lãnh đạo UBND phường

Ngày đăng 20/09/2023 | 10:24  | Lượt xem: 157
 Lịch công tác tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/09/2023 của các lãnh đạo UBND phường chi tiết tại đây

Kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Vũ thu Hà tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trên người

Ngày đăng 24/08/2023 | 02:07  | Lượt xem: 183
Kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Vũ thu Hà tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trên người chi tiết tại đây

Công văn 1221/UBND-TP V/v thông tin, tuyên truyền dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ngày đăng 28/07/2023 | 05:04  | Lượt xem: 511
Công văn 1221/UBND-TP V/v thông tin, tuyên truyền dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) xem chi tiết công văn tại đây xem chi tiết dự thảo Luật Thủ đô tại đây

Thông báo ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về định danh diện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/07/2023 | 08:38  | Lượt xem: 245
Thông báo ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về định danh diện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội xem chi tiết tại đây

CV 1180/UBND-VP V/v triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: "Đăng ký khai sinh -Đăng ký thường trú -Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử -Xoá đăng ký thường trú -Trợ cấp mai táng phí"

Ngày đăng 25/07/2023 | 08:36  | Lượt xem: 219
CV 1180/UBND-VP V/v triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: "Đăng ký khai sinh -Đăng ký thường trú -Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử -Xoá đăng ký thường...

KH 289/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động TT kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của QH (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 01/8/2023) trên địa bàn phường

Ngày đăng 25/07/2023 | 08:20  | Lượt xem: 206
Kế hoạch 289/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 -...

Công văn số 285/UBND vv tuyên truyền điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt tại Hà Nội

Ngày đăng 20/07/2023 | 02:37  | Lượt xem: 142
Vv tuyên truyền điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt tại Hà Nội xem chi tiết tại đây