CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 06/10/2023 | 10:16  | Lượt xem: 123
Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/09/2023 của các lãnh đạo UBND phường

Ngày đăng 20/09/2023 | 10:24  | Lượt xem: 53
 Lịch công tác tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/09/2023 của các lãnh đạo UBND phường chi tiết tại đây

Kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Vũ thu Hà tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trên người

Ngày đăng 24/08/2023 | 02:07  | Lượt xem: 54
Kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Vũ thu Hà tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trên người chi tiết tại đây

Công văn 1221/UBND-TP V/v thông tin, tuyên truyền dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ngày đăng 28/07/2023 | 05:04  | Lượt xem: 216
Công văn 1221/UBND-TP V/v thông tin, tuyên truyền dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) xem chi tiết công văn tại đây xem chi tiết dự thảo Luật Thủ đô tại đây

Thông báo ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về định danh diện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/07/2023 | 08:38  | Lượt xem: 104
Thông báo ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về định danh diện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội xem chi tiết tại đây

CV 1180/UBND-VP V/v triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: "Đăng ký khai sinh -Đăng ký thường trú -Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử -Xoá đăng ký thường trú -Trợ cấp mai táng phí"

Ngày đăng 25/07/2023 | 08:36  | Lượt xem: 103
CV 1180/UBND-VP V/v triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: "Đăng ký khai sinh -Đăng ký thường trú -Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử -Xoá đăng ký thường...

KH 289/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động TT kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của QH (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 01/8/2023) trên địa bàn phường

Ngày đăng 25/07/2023 | 08:20  | Lượt xem: 80
Kế hoạch 289/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 -...

Công văn số 285/UBND vv tuyên truyền điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt tại Hà Nội

Ngày đăng 20/07/2023 | 02:37  | Lượt xem: 54
Vv tuyên truyền điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt tại Hà Nội xem chi tiết tại đây

Công điện 01/CĐ-BCH của Ban chỉ huy PCTT và TKCN quận Hai Bà Trưng v.v chủ động phòng ngừa,ứng phó sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ

Ngày đăng 18/07/2023 | 10:32  | Lượt xem: 58
Công điện 01/CĐ-BCH của Ban chỉ huy PCTT và TKCN quận Hai Bà Trưng v.v chủ động phòng ngừa,ứng phó sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ xem chi...

Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND phường Bạch Mai năm 2023

Ngày đăng 14/07/2023 | 09:02  | Lượt xem: 194
Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND phường Bạch Mai năm 2023

Quyết định 3541/QĐ-UBND ngày 7/7/2023 của UBND thành phố Hà Nội vv phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/07/2023 | 08:47  | Lượt xem: 498
Quyết định 3541/QĐ-UBND ngày 7/7/2023 của UBND thành phố Hà Nội vv phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội chi tiết tại đây

Thông báo số 71/TB-UBND ngày 23/6/2023 của UBND phường Bạch Mai về triển khai thực hiện việc cấp chữ ký số cho công dân để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, giao diện điện tử

Ngày đăng 06/07/2023 | 10:03  | Lượt xem: 48
Thông báo số 71/TB-UBND ngày 23/6/2023 của UBND phường Bạch Mai về triển khai thực hiện việc cấp chữ ký số cho công dân để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, giao diện điện tử xem chi...

CV 2357/SVHTT-QLVH V/v tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Quần thể di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc-Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới

Ngày đăng 03/07/2023 | 10:46  | Lượt xem: 41
CV 2357/SVHTT-QLVH V/v tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Quần thể di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc-Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới chi tiết tại đây

Kế hoạch 175/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008-01/8/2023)

Ngày đăng 03/07/2023 | 10:43  | Lượt xem: 54
Kế hoạch 175/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô...

Công văn 2274/SVHTT-QLVH V/v tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Ngày đăng 03/07/2023 | 10:41  | Lượt xem: 70
Công văn 2274/SVHTT-QLVH V/v tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII chi tiết tại đây