THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công văn hướng dẫn tăng cường tuyên truyền PCCC

Ngày đăng 28/09/2023 | 09:46  | Lượt xem: 11
Công văn hướng dẫn tăng cường tuyên truyền PCCC xem chi tiết tại đây

KH tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và thanh thiếu niên hư gây rối trật tự công cộng'' tại các trường học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Ngày đăng 28/09/2023 | 09:36  | Lượt xem: 14
KH tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và thanh thiếu niên hư gây rối trật tự công cộng'' tại các trường học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. xem...

Thông báo ổ dịch Sốt xuất huyết Dengue tại phường Bạch Mai

Ngày đăng 25/09/2023 | 03:28  | Lượt xem: 11
Thông báo  ổ dịch Sốt xuất huyết Dengue tại phường Bạch Mai xem chi tiết tại đây

Cv V/v Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong quản lý và sử dụng điện trên địa bàn quận.

Ngày đăng 25/09/2023 | 03:25  | Lượt xem: 15
V/v Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong quản lý và sử dụng điện trên địa bàn quận. chi tiết tại đây

CV 2333/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy

Ngày đăng 25/09/2023 | 03:23  | Lượt xem: 11
  CV 2333/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy chi tiết tại đây

BÁO CÁO 6177/BC-EVNHANOI NGÀY 11/9/2023 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 20/09/2023 | 10:26  | Lượt xem: 23
BÁO CÁO 6177/BC-EVNHANOI NGÀY 11/9/2023 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI Về việc triển khai thay đổi lịch ghi công tơ năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội chi...

Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHTN từ 03 tháng trở lên tính đến ngày 15/09/2023

Ngày đăng 20/09/2023 | 10:19  | Lượt xem: 31
Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHTN từ 03 tháng trở lên tính đến ngày 15/09/2023 chi tiết tại đây

Công văn 2930/UBND-KSTTHC của UBND thành phố Hà Nội V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 20/09/2023 | 08:48  | Lượt xem: 26
Công văn 2930/UBND-KSTTHC của UBND thành phố Hà Nội V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến xem chi tiết tại đây

Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15.

Ngày đăng 20/09/2023 | 08:34  | Lượt xem: 20
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15. Nghị định số...

Công văn số 1557/UBND-GDĐT ngày 18/9/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện Văn bản số 2873/UBND-KGVX ngày 08/9/2023 của UBND Thành phố.

Ngày đăng 20/09/2023 | 08:32  | Lượt xem: 21
Công văn số 1557/UBND-GDĐT ngày 18/9/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện Văn bản số 2873/UBND-KGVX ngày 08/9/2023 của UBND Thành phố. chi tiết tại đây

Thông báo số 110/TB-UBND, ngày 31/8/2023 của UBND phường vv thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023

Ngày đăng 14/09/2023 | 09:57  | Lượt xem: 52
Thông báo số 110/TB-UBND, ngày 31/8/2023 của UBND phường vv thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023 xem chi tiết tại đây

CV V/v hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2023

Ngày đăng 13/09/2023 | 09:31  | Lượt xem: 19
CV V/v hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2023 xem chi tiết tại đây

KH của UBND phường vv Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn phường Bạch Mai năm 2023

Ngày đăng 13/09/2023 | 09:30  | Lượt xem: 23
KH của UBND phường vv Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn phường Bạch Mai năm 2023 chi tiết tại đây

Cv V/v tuyên truyền về thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn Thành phố.

Ngày đăng 13/09/2023 | 09:28  | Lượt xem: 24
CV V/v tuyên truyền về thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn Thành phố. xem chi tiết tại đây

CV V/v tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/09/2023 | 09:27  | Lượt xem: 19
CV V/v tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội xem chi tiết tại đây